Governing Body of Bhavan’s NTPC Vidya Mandir, Mouda

CHAIRMAN : Shri. Banwarilal Purohit

Chairman

Bharatiya Vidya Bhavan

Nagpur – 440 001


Members


1) Shri. P.N. Santhangopal

 • Director
 • Bharatiya Vidya Bhavan K.M. Munshi Marg, Chowpatty, Mumbai , 400 007.

2) Smt. Annapoorni Shastri

 • Director
 • Bharatiya Vidya Bhavan, Nagpur Kendra, Civil Lines, Nagpur – 400 001.

3) Prof. Q. H. Jeevajil

 • Kendra Committee Member
 • Bharatiya Vidya Bhavan Nagpur – 400 001.

4) Dr. A.K. Mukherjee

 • Associate Secretary
 • Bhavan’s Nagpur Kendra Civil Lines, Nagpur – 400 001.

5) Shri. Rakesh Saxena

 • Director
 • Bhavan’s Shikshan Bharati Bhavan’s Campus, Andheri (W), Mumbai – 400 058.

6) Shri. A. V. S. Rao

 • G.M. (O&M)
 • N.T.P.C. Ltd., Mouda, Nagpur – 441 104.

7) Shri. Kanhaiya Das

 • A.G.M. (H.R.)
 • N.T.P.C. Ltd., Mouda, Nagpur - 441 104

8) Shri. Rakesh Purohit

 • Member of Governing Body
 • Bhavan’s NTPC Vidya Mandir Mouda, Nagpur – 441 104.

9) Smt. Janaki Mani (Ex Officio Convenor Secretary)

 • Principal
 • Bhavan’s NTPC Vidya Mandir Mouda, Nagpur – 441 104.